BALIKESİR ZİRAAT ODALARI İL KOORDİNASYON KURULU

Balıkesir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Bandırma Ziraat Odası Başkanlığında Gönen Ziraat Odası ev sahipliğinde 03.09.2019 tarihinde toplanmıştır. Gönen Ziraat Odası toplantı salonunda saat 14:30’da başlayan toplantımıza ilimizde yer alan tüm ilçelerin ziraat odası başkanlarının yanı sıra ilimizde faaliyet gösteren tarımsal örgütler katılmış olup başta Balıkesir olmak üzere bölge ve ülke çiftçimizin karşı karşıya olduğu güncel sorunlar ile yıllardır uygulan yanlış tarım politikalarının yarattığı ve uzun zamandır çözüm bekleyen sorunlar da ele alınmıştır, bunların başında;

                     Gübre, mazot ve yem olmak üzere her türlü tarımsal girdinin fiyatında yaşanan olağan üstü artışlar gelmektedir; bölgemizde yaptığımız geniş çaplı maliyet analizleri ve saha çalışmaları sonucunda geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana gübredeki artış oranı kimi çeşitlerde yüzde yüze yaklaşırken mazotta yüzde otuz beş sanayi, yeminde yüzde kırk, zirai ilaçta yüzde otuz, hububat tohumunda yüzde otuzlara dayanmıştır,

                     Üreticilerimiz tarımsal üretimden vaz geçerek kırsalı hızla terk etmektedir; İlimiz Balıkesir başta olmak üzere bölgemiz kırsalında yer alan genç nüfus ne yazık ki geleceğini tarımda değil başka iş kollarında aramaktadır. Tarımı bir meslek olarak görmeyen kırsaldaki gençlerimize tarımı sevdirecek ve kırsal da tutacak özendirici tedbirlerin alınması gerekmektedir, bu kapsamda küçük aile işletmelerini ayakta tutacak etki değeri yüksek destekleme modelleri uygulanarak kırsal nüfus yerinde tutulmalıdır aksi takdirde tarımsal üretimimizin geleceği tehlikeye gireceği gibi şehirlerimizdeki sosyolojik problemler ağırlaşarak artacaktır.

                  Zeytinde ilaçlama çalışmaları ve destekleme modeli gözden geçirilmelidir; Balıkesir ilimizin en önemli ürünlerinden olan ve sahil şeridinde yaşayan köylerimizde önemli bir istihdam ve katma değer yaratan zeytinde ilaçlama konusunda toplu mücadeleyi özendirici tedbirlerin yanı sıra zeytin sineği popülasyonunun üreme alanı olan bölgelerimizde havadan ilaçlamaya tekrar başlanması gerekmektedir, bunun yanı sıra sofralık zeytinde kilogram başına destekleme uygulamasına bir an önce geçilmelidir, böylece kayıt dışı üretimin önüne geçileceği gibi üreticimiz de desteklenerek dünya ile rekabet edecek seviyeye çıkarılacaktır.

                 Tarımsal Desteklemeler bir an önce açıklanmalı ve tarımsal üretimi yönlendirecek bütçe büyüklüğüne ulaştırılmalıdır; Hasat sezonu gelmesine ve yeni üretim sezonunun yaklaşmasına rağmen tarımsal desteklerin açıklanmaması büyük sorun oluşturmaktadır, tarımsal destekler bir an önce açıklanması gerektiği gibi bütçesinin de tarımsal üretimi yönlendirecek büyüklüğe ulaştırılmalıdır, bu haliyle üretici nezdinde ekim kararına etki etmekten uzaktır.

                Haşaş ekimini yaygınlaştıracak tedbirler alınmalı; Bölgemizde alternatif ürün niteliğine yükselen ve hızla ekilişi artan haşaş bitkisinin çeşitli sebeplerle Çiftçi Kayıt Sisteminde yer alamayan arazilerde ekilişi yönünde kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır, Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüzün yapacağı teknik çalışmalarla ve havadan görüntüleme sistemlerinin devreye sokulmasıyla elde edilecek veriler mevcut yasalar örtüştürülerek sorun rahatlıkla aşılabilir.

                Hasat sezonunda ithalat kapıları kapatılmalıdır; Özellikle üretim sezonunda yapılan ithalat üreticimizin gelirlerine ağır darbe vurmaktadır, kısa zaman önce limanlarımıza yanaşan gemiler hasadın başladığı şu günlerde çeltik üreticimizde tedirginlik yaratmaktadır.

                Belediyelerle üretici pazarları konusunda iş birliği yapılmalıdır; Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediyeleri ile işbirliğine gidilerek ziraat odaları başta olmak üzere tarımsal örgütlerin içinde olacağı ve aracıların devre dışı bırakılarak doğrudan üreticiden pazara ürünün sevk edileceği bir tedarik modeli üzerinde çalışılarak derhal hayata geçirilmelidir.  

                TMO üreticiye yaptığı hububat satışlarında KDV oranını bir an önce düşürmelidir; Hayvansal üretim yapan  üreticilerimizin yem maliyetlerini düşüren ve işletmede yem olarak kullanılmak amacıyla TMO’dan satın alınan hububatlarda uygulanan yüzde sekiz KDV oranı vergi mükellefi olan şirketlere uygulandığı gibi yüzde bir olmalıdır, küçük aile işletmelerimizin desteklenmesi açısından önemli olan bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.  

                Yukarıda değindiğimiz ve toplantımızda  ve bir an önce çözüme kavuşturulması gereken sorunlarımız  

Bu Haberi Sosyal Medya'da Paylaşın