İLÇEMİZİN % 83’ÜNDE BİNALAR KAÇAK..!

Gönen Vizyon 2023 Çalıştay’ında konuşan Kaymakam Bekarlar,bilimsel ve ortak akılla Gönen’in geleceğe yönelik filmini çekip, izlenecek yol haritasını belirlemeye çalıştıklarını belirterek, dericilerin OSB’ye taşınmalarının sağlanarak, sanayi amaçlı Gönen Çayı’ndan su kullanımının önlenip, ilçedeki kaçak yapıların belediye tarafından yıkılarak, kötü görüntünün ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Gönen’in gelecek vizyonunun bilimsel ölçütlere uygun olarak hazırlanabilmesi için Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediye Başkanlığı, Gönen Ticaret Odası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi işbirliği ile oluşturulan “Gönen Vizyon 2023” çalışma gurubu Kaymakam Faruk Bekarlar, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Yrd. Prof.Dr. Alpaslan Serel, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Gülay Selvi Hanişoğlu ve Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi’nin katılımıyla Ömer Seyfettin Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da  gerçekleştirildi.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan  Çalıştay da, ilk sözü  Gönen Kaymakamı Bekarlar aldı.

ÇALIŞMALARIMIZ, BİLİMSELLİK VE ORTAK AKIL GÖZETİLEREK YÜRÜTÜLÜYOR

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılında ülkemizin belirlenmiş ulusal hedeflerine yerel düzeyde eşlik edebilmek ve yerel stratejik plan oluşturmak amacıyla 1 Kasım 2018’de Kaymakamlıkla birlikte Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Odası, Onyedi Eylül ve Beykent üniversitelerinin  katılımıyla işbirliği protokolüyle yürütme kurulu oluşturularak çalışmalara başlandığını belirten Kaymakam Bekarlar, “Bilimsellik ve ortak akıl ölçütlerine bağlı kalarak yürütülen çalışmalar sonunda bugün gerçekleştirdiğimiz sektörel  çalıştay Turizm başlığıyla düzenlenmiştir. “dedi.

GÖNEN’İN GELECEĞİNE YÖNELİK YOL HARİTASI ÇIKARTILIYOR

Gönen Vizyon 2023  çalışmasıyla ulusal ve bölgesel planlara uygun, yerel stratejik plan, bir başka deyişle yol  haritası çıkarılması, bu suretle Gönen’in  geleceğe bilinçli ve rasyonel adımlarla yürümesinin  hedeflendiğini vurgulayan Kaymakam Bekarlar, “. Çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak belge ile, ilçemizin tüm kesimlerinin katılımı ve katkıları ile ortaya çıkacak net bir fotoğraf Gönen’e bir vizyon katacaktır. Çalışmaların başladığı tarihten bu güne ilçe olarak güçlü ve zayıf yanlarımızın, fırsat ve tehditlerimizin neler olduğunu tespit edecek, fırsat ve beklentiler ile çözümü gereken öncelikli sorunların tespitini sağlamak üzere, ilçemizi temsil edecek tüm gruplar ile toplantılar yapılmış, bu toplantılarda kamu kurumu temsilcileri, siyasi parti ilçe teşkilatları , belediye meclis üyeleri, meslek odaları ve meslek odası temsilcileri, bankalar, kooperatifler ve birlikler, dernekler ve vakıflar, mahalle muhtarları, kadın ve gençlik teşekküllerinin temsilcileri, spor kulüpleri, sendika temsilcileri, özel sektörü temsil etmek üzere Ticaret Odasıyla belirlenen ticaret ve iş dünyasının tanınmış temsilcileriyle gruplar halinde yapılan toplantılar ve görüşmeler sonunda ilçemizin temel ihtiyaç ve çözülmesi gereken öncelikli sorunlarını aramış, ilçemizin geleceğinin şekillenmesi yönünde iki tane ekonomik sektör, başarılı sektör olarak ortaya çıkmıştır. Bu sektörün birincisi olan Turizmi, bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştayda tüm yönleriyle ele alınarak masaya yatıracak, sektörle ilişkili gördüğümüz ve davet ettiğimiz tüm katılımcıların görüş ve önerileriyle ilçe olarak atmamız gereken adımlar ve Gönen’in Turizm vizyonu belirlenmiş olacaktır.”dedi.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ ENVANTERİ ÇIKARTILMALI

Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, “Tek kelimeyle Kaplıca şehri olarak tanımlanan ve bilinen Gönen, Türkiye’nin ilk modern kaplıca tesisleri kuran bir merkez olma avantajıyla, Türkiye’nin planlanmış ilk kür kenti olmalıdır. Kültür ve tabiat varlıklarının envanterinin çıkartılarak,  istifade edilir hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda, mozaik müzesi, güvercin köprüsü gibi tarihi mirasımızla ilgili başlattığımız çalışmaların tanımlanarak, bu yapıların karakterleriyle uyumlu sosyal donatıların yapılması, turistlerin çekim merkezi haline getirilmesi, Hasanbey, Gündoğan korusu gibi alanların piknik ve mesire yeri alanlarına dönüştürülmesi başta olmak üzere, tescilli doğa yürüyüş alanları ve traking alanlarının ve kamping alanlarının düzenlenmesi, motokros pistinin iyileştirilmesi gibi altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar Turizm çeşitliliğini ve ürün zenginliğini sağlayacaktır.”dedi.

GÖNEN TERMAL TURİZM DE VİTRİNE TAŞINMALI

2020 yılının Gönen’in en kıymetli değerlerinden biri olan Ömer Seyfettin’in ölümünün 100.yılına tekabül etmesi de göz önünde tutularak, Gönen Belediyesinin müze yapmak üzere uhdesine aldığı tescilli sivil yapının restorasyonunun yapılarak Ömer Seyfettin Evi Kent Müzesi olarak 2020 yılında açılması, hem merhum yazarımıza bir hemşehrilik vefa borcumuzu ödememizi hem de ilçemize gelen ziyaretçilerimizin kaliteli zaman geçirmesini sağlayacaktır, sözleriyle konuşmasına devam eden Kaymakam Bekarlar, “Başta İğne oyası olmak üzere yerel el sanatlarının, hediyelik eşya ve ürün satış yerlerinin yer alacağı yerel mimarinin geleneksel çizgilerinin yansıtılacağı, bir arsanın planlanarak oya pazarı olarak hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Suyun görsel potansiyelinin mutlaka Turizme kanalize edilmesi, Gönen Çayı başta olmak üzere, Gönen Delice barajı ve Marmara denizinin mutlaka vitrine çıkartılması sağlanmalıdır.  Belediyemizin uygun büyüklükte taşınmazlarının bulunduğu Denizkent başta olmak üzere termal su potansiyelimizin elverdiği ölçüde yeni tesislerin yap-işlet-devret modeliyle Gönen Belediyemizce hazırlanacak termal turizm pazarının vitrine çıkartılması sağlanmalıdır. Termal turizmin gelişmesi için başta Sağlık Turizmi ele alınarak Onyedi Eylül Üniversitemizin çalışmalarını yürüttüğü fizyoterapi merkezi olmak üzere, kür kenti olmak için ihtiyaç duyulacak alanların planlanması, Büyükşehir Belediyesinin devam ettirdiği 1/5 binlik planın hazırlanması göz önünde tutulmalı. Gönen Belediyesi bu husustaki çalışmaları ½ lik uyguyama planı ile desteklemelidir. Fizyoterapi merkezi hayata geçirilmeli, Gönen aynı zamanda  termal ve  sağlık konusunda hem uygulama hem eğitim merkezi haline getirilmelidir. “dedi.

EYLÜL DE TARIM ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

Tarım Turizmi konusunda fırsatlar araştırılmalı, çeltik tarımına alternatif başta seracılık ve meyvecilik gibi tarımları hayata geçirmeli, bu konuda sektör çalıştayı olarak düzenlemeyi düşündüğümüz ikinci çalıştayımızı Tarım başlığı altında Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Bekarlar, “Gerek termal turizme gerekse ilçemiz halkının günlük yaşamına en büyük olumsuz katkıyı veren tabakhaneler bölgesinin bulunduğu kentsel dönüşüm alanı ilan edilen ve acele kamulaştırma kararları daha önceki yıllarda bakanlar kurulunca alınmış olan 240 dekar büyüklüğündeki alanın Turizm gelişme alanı olarak değerlendirilmesi için ilgili kurumların harekete geçerek, ruhsat alma imkanı bulunmayan işyerlerinin kapatılarak OSB’ye taşınmaları sağlanmalı, Gönen çayından alınan sanayi suyu olarak kullanılan yaklaşık 8 bin ton civarında suyun alımı devlet su işlerince engellenmeli, gerek tehlikeli katı atıkların, usulüne uygun çalışmayan arıtmanın Gönen çayı üzerindeki kirletici etkisi ortadan kaldırılmalıdır. Aynı zamanda birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunun ilçemizin, can ve mal güvenliği açısından tehdit teşkil eden bu alandaki kaçak yapı durumundaki yapıların (%83’ü kaçak yapı durumundadır) belediyemizce yıkılarak bu alandaki meczup görüntü ortadan kaldırılmalıdır.”dedi.

GÖNEN ÇAYI’NIN İSLAHI ACİLEN İHALE EDİLMELİ

Termal su zenginliği bakımından Türkiye’ni doğal merkezi olan, Balıkesir’in en bilinen kaplıca merkezi kabul edilen  Gönen’in  Dağ ılıcasının bulunduğu alanın yeniden projelendirilerek Türkiye’nin en popüler kaplıca haline getirilmesinin yap-işlet-devlet modeliyle ihale edilerek yapılması sağlanmalıdır, sjzleriyle konuşmasını sürdüren Kaymakam Bekarlar, “Ekşidere yolunun Büyükşehir Belediyemizce standartlara uygun hale getirilmelidir. İlçemizin en önemli sorunlarından biri olan Gönen Çayı ile ilgili sorunumuz, projesi hazır olan Gönen Çayının ıslahı işinin bir önce ihale edilmelidir.”dedi.

Kaymakam Bekarlar’ın konuşması sonrası İl Turizm Müdürü, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi ve Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, söz aldı.

Bu Haberi Sosyal Medya'da Paylaşın