KENT KONSEYİ NEDİR❓

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar olduğunda, ilk dönem itibarıyla, AB uyum yasaları çerçevesinde yaptığı iyi,güzel,doğru işlerden biridir, “KENT KONSEYLERİ”  yasasını çıkarması.

Batı ülkelerinde de ileri demokrasi ve halk iradesine saygının bir ifadesi sayılmış olan kent yönetimlerinde o kentin saygın,sorumlu tüm paydaşlarının ortaklaşa fikir beyan ettiği,teklif ve öneriler verdiği,toplumsal uzlaşı ve toplumsal barışın, çok sesli demokratik düzenin de bir esası olarak kabul edilmiş, halkın bire bir temsili olan kurumlardır kent konseyleri…

KENT KONSEYİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Kent Konseyleri; 3 temmuz 2005 tarihli ve 5393 sayılı belediye kanununun 76.ncı maddesine göre , hazırlanmış ve 8 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, ülkemiz ve özellikle de şehirlerimiz açısından uygulanabilirliği gerekli, ama maalesef siyasi aktörlerimizce pekte hoş karşılanmayan, değer verilmeyen bir kurum olmuştur..

KENT KONSEYİNİN KURULUŞ AMACI

Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşeri bilincinin gelişmesi, kentin HAK VE HUKUKUNUN korunması, çevreye duyarlılık vs…

KENT KONSEYİ NE YAPAR?

Çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarının sağlanmasını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde de aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasıyla çalışan ve bu amaç ile kurulmuş yasal dayanağı olan bir yapıdır, kent konseyi ..

KENT KONSEYİ NASIL KURULUR VE ÇALIŞIR ?

Kent Konseyi o bölgede mahalli seçimlerin yapılmasını takip eden 3.ncü ayın ilk haftasında, yetkili kişi ve kuruluş temsilcilerinin katılımları ile kurulur.

Genel kurul, ilk toplantısını, Belediye Başkanının çağrısı ve başkanlığında gerçekleştirip ve bilahare ilk toplantısını ise;

Kaymakam,Kent Konseyi Başkanı, Milletvekili, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Üniversite temsilcisi,meslek kuruluşları, oda, sendika ve borsalar, noter,baro, birlik ve kooperatiflerle konuyla ilgili dernek ve vakıflar ile yapar…

Ve ardından oluşturulacak görev ve sorumluluk alanlarına göre yapılandırılacak meclis ve grupların;

Kentin sorunlarıyla ilgili hazırlamış oldukları tüm rapor veya raporlar, o kentin BELEDİYE MECLİSİNE sunulur..

Velhasılı, KENT KONSEYİ, o şehrin insanı ve o kentte yaşayanlar için yasal bir dayanaktır.

Gönen Kent Konsey, görevini ifa ediyor mu ?

Gönen Kent Konseyi ne yapıyoryada  ne yapmıyor?

Daha da önemlisi, Gönen de Kent Konseyi gerçekten var mı?

 

GÖNEN KENT KONSEYİ ve durumu ile ilgili görüşlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz ..

Bu Haberi Sosyal Medya'da Paylaşın