LİSANSLI DEPO NEDİR ve ÜRETİCİYE NE FAYDA SAĞLAR?

– Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşleri önleniyor ve piyasa dengeleniyor.

– Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahipleri, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlıyor.

– Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılıyor, kaliteli üretim teşvik ediliyor, güvenli bir piyasa oluşturuluyor.

– Tarım ürünleri ticareti kayıt altına alınıyor.

– Tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımı artırılıyor.

– Üretimde ve fiyatlandırmada devlet müdahaleleri asgariye indiriliyor, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanıyor, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılıyor.

– Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabiliyor, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde ediliyor.

– Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanıyor.

– Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünler kolayca temin ediliyor.

– Tarım ürünlerinin, fiziki mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticareti yapılıyor.

– Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçiliyor.

-Lisanslı depoculuk sistemi, çiftçiye elde ettiği ürün için zaman faydası sağlayarak istediği kadar olan kısmını karar verdiği zamanda kullanmak veya ticaretini yapmak üzere tazeliğini koruyarak depolanmasını sağlar.

-Sağlıklı ve güvenli bir depolama ortamı yaratan, ticarette kolaylık için ürün senedi ve buna karşılık bankalardan kredi kullanma imkanı ayrıca zamandan kazanç sayesinde ürünleri gerçek değerinden pazarlama fırsatı sağlayan lisanslı depoculuk sistemi çiftçilere ekonomik açıdan büyük kolaylık sağlamaktadır.

– Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanları oluşturuyor.

Bu Haberi Sosyal Medya'da Paylaşın