SAKAL TIRAŞINA KORUYUCU ŞARTI

İl Hıfsızsıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda berberlerde sakal tıraşı izin verildi ancak tıraş yapılırken 1 metre mesafenin korunamayacak olması nedeniyle maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğuna karar verildi.

Mesafe İçin Koruyucu Şartı

“Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makinesi ile kısaltma şeklinde yapılabilecektir” maddesi sektörden gelen talepler doğrultusunda “Bilimsel Danışma Kurulu” tarafından değerlendirildi, değerlendirme sonucunda  COVID-19’un  ana  bulaşma  yolunun,  virüsü  taşıyan  kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğuna karar verildi.

Kontrollü Sosyal Hayat Dönemindeyiz

“Covid­19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi ve uygulamalar devam ediyor.İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanıyor”

4 Metrekareye 1 Kişi

İl Hıfssızsıhha Kurulu tarafından yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, “market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar (100 metrekareye 10 müşteri) olmasına kararının Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde “Çalışan ve müşteri dahil  en  az 4 metrekareye 1 kişi  olacak  şekilde  içeriye  müşteri  alınmalıdır”  şeklinde değiştirildiğinden konunun Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtildiği şartlarda uygulanmasına, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yukarıda bahsi geçen düzenlemeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak her bir faaliyet alanı/iş kolu için güncellemelerin düzenli olarak takip edilmesine ve yapılan denetimler sırasında söz konusu rehberin güncel halinin göz önünde bulundurulmasına, Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine, karar verildi.

 

Bu Haberi Sosyal Medya'da Paylaşın